Nya regler för bioavfall från 2024

Från 1 januari 2024 ska den som har matavfall/bioavfall sortera ut detta och förvara det skilt från annat avfall. Detta krav gäller både verksamheter och hushåll.

De nya bestämmelserna om bioavfall ersätter tidigare krav gällande insamling av matavfall. Enligt avfallsförordningen ska den som har en förpackning som innehåller bioavfall se till att förpackningen skiljs från innehållet (tömma förpackningen), detta gäller även förpackningar som innehåller flytande bioavfall. Detta för att möjliggöra en ökad materialåtervinning av både förpackningsavfallet och det avfall som är förpackat. 

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida 

Vill du veta mer?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas