S76A1571_0.jpg

Återvinning källsorterat material

Vår verksamhet är en del av kretsloppet, liksom mängder med papper, plast, glas och trä. Allt detta material återvinns hos oss, vilket bidrar till att jungfruligt material inte behöver användas.

Papper kan återvinnas cirka sju gånger, medan plast och glas kan återvinnas hur många gånger som helst. Alla de sorterade och insamlade plast- och pappersfraktionerna behandlas i balpressar.

Pappersbalarna säljs sedan i stor utsträckning till pappersbruk i Sverige, medan en viss del exporteras till andra länder. De balade plastfraktionerna exporteras till stor del. Vid källsorteringen urskiljs restprodukter som skrot, metall och glas som antingen återvinns eller energiutvinns.