S76A0085_0.jpg

Framställa fastbränsle

Inget avfall ska gå till spillo – vi medverkar hela tiden till att låta materialen vandra i kretsloppet.

När brännbart, blandat avfall från olika verksamheter anländer till våra anläggningar sorteras först skrot, metaller för återvinning ut, sedan plockas även en del farligt avfall och elektronik ur för att tas omhand på lämpligt sätt.

En del annat utsorterat material måste även lyftas ur kretsloppet och deponeras som t.ex. sten, betong. Sedan sorteras det resterande brännbara avfallet i olika storlekar. En del krossas till lämplig storlek.

Dessa bränslefraktioner levereras sedan till värmeverk och industrier för förbränning och energiutvinning. Av spill från bland annat tryckerier görs briketter som också avsätts som bränsle för energiutvinning.

Returträ som kommer in på våra anläggningar krossas till flis för att avsättas till värmeverk för förbränning.