RentBygge™
RentBygge™ – ett komplett källsorteringssystem

RentBygge™ – ett komplett källsorteringssystem

Rent Bygge är ett källsorteringssystem för byggarbetsplatser. Vi har flexibla lösningar alla faser i byggprocessen och vi kan sköta all logistik på plats. Dessutom sorterar vi 100 procent av materialet och återvinner 90 procent, vilket medför att vi tillsammans med våra kunder bidrar till en bättre miljö.

Genom Rent Bygge™ blir byggprocessen smidigare – vilket gör arbetsplatsen mer effektiv. Efter att ha anpassat behovet av behållare placerar vi dem på rätt plats och för rätt yrkesgrupp. På plats utbildar vi och gör det lätt att göra rätt.

I erbjudandet Rent Bygge™ tar vi hand om all logistik av avfall. Det innebär t.ex. att miljöstationer finns strategiskt placerade på bygget, att tömning av behållare sker vid rätt tidpunkt och att övriga yrkesgrupper får jobba ostört. Vi tar fram statistik och återvinningsgrad – och kan genom det garantera att avfallet går in i kretsloppet.

Inom ramen för Rent Bygge kan vi även ta hand om hela byggarbetsplatsens logistik i form av godsmottagning, lastning och lossning av material. Det ökar effektiviteten och byggarbetsplatsen blir säkrare.

rs_globalgoals_1.png

Med våra tjänster inom RentBygge™ samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
11.6, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8 och 17.17
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling