Komplett avfallshantering för hamnar och rederier

Med kort inställelsetid och helhetsansvar för lagar, regler och dokumentation är vi en komplett partner för hamnar och rederier. Vi kan hantera – och i många fall även återvinna – alla förekommande material. Dessutom hjälper vi våra kunder med smarta avfallslösningar på plats ombord.

hamnar och rederier

Båtar och fartyg har ofta en begränsad tid i hamn och dessutom är det många typer av material som transporteras på hav och i sjöar. Därför har vi tagit fram unika helhetslösningar för hamnar och rederier.   

Vi kan hantera allt från oljeblandat vatten vid skrovet av fartygen, som vi suger upp och sludge-hanterar enligt rådande EU-direktiv, till alla typer av avfall som finns ombord. Ofta ska avfall ombord hanteras på små ytor och för det har vi smarta lösningar. Ett sådant exempel är vårt skåp för farligt avfall; ett mobilt, säkert skåp på hjul där man sorterar det farliga avfallet nära källan. Vi kan också hantera och genomföra saneringar i samband med stopp.   

Ragn-Sells tar helhetsansvar för avfall, lagefterlevnad och dokumentation. Dessutom hjälper vi gärna till med säkerhetsrådgivning. Med kort installationstid och effektivt arbete som genomsyras av säkerhet är vi en komplett partner för hamnar och rederier.

Tillhörande tjänster: