Flexibla lösningar för fastighet och handel

Olika fastigheter kräver olika avfallslösningar och detsamma gäller för handel. Därför jobbar vi lösningsfokuserat och kundorienterat med både innovativ materialhantering, logistik och miljöarbete i stort.

fastighet och handel

En fastighet kan rymma många olika typer av lokaler; boende, handel och kontor. Det gör att det ofta finns många olika typer av avfall – och sätt att hantera dem. Flexibilitet är därför ett ledord för oss; att hitta bra, innovativa och miljösparande lösningar för fastigheter. Det kan till exempel vara att utforma och utrusta moderna avfallsstationer för miljömedvetna hyresgäster.

Inom handel är det viktigt att frigöra utrymme genom smarta lösningar. Tid är en till viktig faktor och vi kan ta totalansvar för avfallet utan att det påverkar butikspersonalens arbete. I större handelskomplex kan vi ta hand om logistiken kring godsmottagning och tar då alltså både ansvar för det som kommer in och det som lämnar. Ett effektivt och säkert sätt att hantera flöden som är resursbesparande. 

Förutom praktiska lösningar arbetar vi med rådgivning och utbildning, till exempel genom lättillgängliga e-utbildningar. 

Tillhörande tjänster: