Kompletta avfalls- och återvinningslösningar inom bygg och anläggning

Inom bygg och anläggning kan vi hjälpa till under hela processen; från provtagning och vattenrening vid markarbetet till bemanning, containertjänster, kärlhämtningar och annan avfallslogistik på byggarbetsplatsen. Vi erbjuder smarta lösningar som är resurs- och tidsbesparande samt ekonomiskt hållbara.

Bygg och anläggning

Oavsett var i byggprocessen behovet uppkommer är Ragn-Sells din pålitliga partner. Vid anläggningsarbetet inför bygget kan vi t.ex. erbjuda provtagning, marksanering och vattenrening för att säkerställa att marken är trygg att börja bygga på.

Begränsning och konkurrens om utrymmet på byggplatsen kan sedan vara utmaningar som både kan skapa ineffektivitet och begränsa handlingsutrymmet i byggandet. Vi anpassar oss och hanterar avfallet och återvinningen under den tid det passar bäst och konkurrerar inte med övriga yrkeskategorier. Detta kan till exempel vara att installera separata bygghissar för avfall, alternativt att använda de befintliga hissar under tider då de inte brukas av andra.

Genom våra containerlösningar hjälper vi till att minska det osorterade avfallet enligt rådande EU-direktiv – utan att kostnaderna skenar iväg. Vi kan tillhandahålla kärl för olika material som vi ser till töms när de är fulla utan avbrott i arbetet. Genom utbildning, avfallslogistik och rätt utrustning gör vi det lätt att göra rätt. 

Tillhörande tjänster: