rentdagvattej.jpg

Kombifilter - mobil vattenreningsutrustning

Kombifilter är en mobil och vintersäkrad vattenreningsutrustning med komplett kombifilter (sand- och absorptionsfilter) för rening av vatten innan utsläpp sker till t.ex. kommunens vattenledningsnät.

Utrustningen används för problem med kontamineringar i vatten av t.ex. olja, tungmetaller och PAH i exempelvis dammar och bassänger.

Vi erbjuder komplett utrustning med automatisk bakspolning av fyra självrengörande sandfilter, två stycken 400 liters absorptionsfilter, automatisk provtagare, flödesmätare, kylskåp och värme.

Exempel: Nedlagd fabrik

Illustration exempelbild: Nedlagd fabrik

1. Gammal fabrik har förgiftat marken
2. Rent vatten - här finns en hög föroreningsrisk
3. Vattensamling med olja och tungmetaller
4. Ragn-Sells Kombifilter
5. Renat vatten går tillbaka - vattenmiljön kan återställas