Dekantercentrifuger

Dekantercentrifuger används vid sediment- och vattenavskiljning i exempelvis laguner, lakvattendammar och reningsbassänger under pågående verksamhet.

Centrifugerna, så kallade dekanters, används för avskiljning av sediment/slam och vatten och inryms i sjöcontainers med kontrollpanel. Utrustningen består av en flotte med sugutrustning, bufferttank, elverk och manskapsbod.

Exempel: Avfallsanläggning

Avfallsanläggning

1. Avfallsberg kontaminerar marken
2. Lakvattendam med sediment
3. Flotte med sugutrustning
4. Bufferttank
5. Centrifug
6. Container med kontaminerad sediment
7. Rent vatten går tillbaka till lakvattendammen - minskar föroreningar och risk för lukt