Brunsa - en mobil sedimenteringscontainer för rening av vatten

Vi erbjuder en mobil utrustning för sedimentering- och oljeavskiljning mot grumligt vatten med för mycket finpartiklar i vattnet och/eller vatten kontaminerat av olja.

Myndigheter ställer allt tydligare krav på bättre hantering av olika typer av vattensamlingar där problemet är svår länshållning, t.ex. schakter med dåligt schaktvatten (grundvatten, dagvatten etc.) som inte får släppas vidare till kommunens vattenledningsnät. 

Vår produkt Brunsa används mot grumligt vatten med för mycket finpartiklar i vattnet och/eller vatten kontaminerat av olja i fri fas.

Brunsa kan byggas ut till ett Reningståg.

Exempel: Byggarbetsplats

Byggarbetsplats

1. Kontaminerad schaktgrop
2. Pump
3. Två st parallellkopplade Brunsor
4. Fritt från partiklar, föroreningar och olja - vatten kan släppas på dagvattennätet