Fat

Lockfat och sprundfat för källsortering av farligt avfall.

Passar bra för förvaring av exempelvis bränsle-/oljefilter, trasor, aerosoler, spillolja, glykol m.m. Godkänt emballage enligt ADR-S samt magnetskyltar kan tillhandahållas.

208L