Småcontainer

Småcontainer / kryobox

På bilden Småcontainer 1300 liter
Användningsområde

Småcontainer: Källsortering ADR bulktransport av t ex färgburkar, miljöfarligt fast mtrl etc.

Kryobox: Källsortering av bränsle-/oljefilter trasor, mm. 
Ej farligt gods.
Kryobox 600 L är mest lämpad för bränsle-/oljefilter.

Fakta

600 l L800xB800x H1150
Ej godkänd som småcontainer.

1300 l L1200xB1200xH1150.
Magnetskyltar kan tillhandahållas.
Ej typgodkänd enligt ADR, men ok som småcontainer och Styv Ytterförpackning för vissa ADR-transporter.

Finns flera emballagetyper såsom ADR-godkända storförpackningar osv. Kontakta kundservice för mer information.