Containertyperhero.jpg

Containertyper - storlekar för olika behov

Välj en containertyp som passar din verksamhet. Hos Ragn-Sells kan du få en stor eller liten, öppen eller täckt, låsbar, lyftbar, anpassad för skottkärra med mera.

Viktigt att tänka på:

  • Det måste vara tillåtet att ställa containern på önskad plats. Om containern ska stå någon annanstans än på privat mark så ligger ansvar hos kund att inskaffa tillstånd för placering hos Polisen.
  • Ragn-Sells måste utan problem nå platsen där containern ska ställas ut och hämtas med  lastbil. Vägen ska klara en tung lastbil, BK 1 - väg, och vara minst 4m bred. Fri höjd på 4,5 m och 10 m fri yta framför containern.
  • Beställaren ansvarar för allt som läggs i containers under hela hyresperioden. Kontrollera att ingen obehörig lagt i något innan containern tas bort.
  • Öppen container får ej fyllas över kanten.