Ragn-Sells erbjuder en hållbar lösning för byggavfall

En hållbar lösning för byggavfall

Ragn-Sells har lång erfarenhet att finna den bästa avsättningen för byggavfall. Vi hjälper ditt företag att hantera både logistik och sortering på bygget för en smidig byggprocess och för att öka cirkulering av materialen.

8.4, 9.4, 11.4, 11.6, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 15.1

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Sortering på byggarbetsplatser är avgörande för att klara de miljökrav som myndigheterna och industrin själv ställer. Särskilda regler för utsortering gäller för bygg och rivningsbranschen enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614) 3. Kap 10§. Vi har som mål att vara den bästa avfallsleverantören med hög kompetens och arbetar ständigt med att erbjuda bra och anpassade lösningar för våra kunder. När du anlitar Ragn-Sells för avfallshantering får du en utsedd kontaktperson som följer dig genom hela byggprocessen. Vi erbjuder professionellt stöd hela vägen, från uppstartsmötet till slutrapporten.

Våra lösningar för hantering av byggavfallet uppfyller alla miljö och lagkrav. I samarbete med våra kunder arbetar vi för att lösa de utmaningar som kan uppstå under hela byggprocessen. 

Ragn-Sells återvinner stenull i samarbete med Paroc

Cirkulära lösningar för byggindustrin

Ragn-Sells arbetar ständigt med att finna cirkulära lösningar för allt avfall som vi tar hand om i syfte att göra nya produkter som kan introduceras tillbaka till samhället.

Vi kan i dagsläget erbjuda våra byggkunder cirkulära lösningar för wellpapp, plast och metall. Genom olika samarbeten kan vi också erbjuda cirkulära alternativ för stenull, gips och träpall. Kontakta oss om du vill veta vad vi kan göra för att hjälpa er att avfallsminimera.

Ragn-Sells erbjuder service på plats på byggen

Behöver ni mer personal på bygget?

Ragn-Sells erbjuder sig som underentreprenör till byggarbetsplatsen med egen personal som ansvarar för bland annat bemanning, sortering och utbildning av personal.

Läs mer om tjänsten- På-Plats-Service™Bygg
Ragn-Sells erbjuder hjälp att hålla rent på bygget

För ett kostnadseffektivt bygge

RentBygge™ är ett källsorteringssystem för byggarbetsplatser. Vi har flexibla lösningar för alla faser i byggprocessen och vi kan sköta all logistik på plats. Tjänsten blir kostnadseffektiv då Ragn-Sells inte har en högre bemanning på plats än vad som krävs i de olika byggfaserna.

Läs mer om tjänsten RentBygge™
safety first

Safety First

Ragn-Sells arbetar sedan 2015 med en säkerhetssatsning Safety First. Den har minskat antalet tillbud och riskbenägenhet. Läs mer om vårt arbete i länken.

Läs mer
En Ragn-Sells kollega hjälper gärna till

Vi erbjuder även...

- Uthyrning av kärl och container
- Skyltar för sortering
- Servicepersonal på plats
- Utbildning i sortering och hållbarhetsmål
- Sorteringsanalys

Enkel avfallshantering med Ragn-Sells Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer

Tre viktiga anledningar att välja oss

Leveransprecision

Leveransprecision

Vi levererar på avtalad tid, så du vet vad ni kan förvänta er före, under och efter projektets slut.

Innovativa lösningar

Innovativa lösningar

Vi hjälper våra kunder att avfallminimera genom bättre sortering och att cirkulera avfall till nya produkter.

Rikstäckande

Rikstäckande

Vi har tekniskt utrustning och en fordonsflotta som täcker hela landet.

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter