En hållbar lösning för träpall

Ragn-Sells är en av flera partners i ett retursystem som cirkulerar lastpallar. Vi hjälper ditt företag att cirkulera pallarna och minska er avfallsmängd.

Tidigare har det bara varit möjligt att returnera EUR-pall men sedan några år tillbaka finns en lösning med ersättningssystem för alla vanliga pallar och pallkragar. Idag finns ett rikstäckande retursystem för lastpallar av trä. Retursystemet ger ersättning för ofärgade vanliga pallar och pallkragar i hel och halvformat (exkl. sjöpall). Kunden har rätt att hantera pallarna som träavfall, men vi på Ragn-Sells önskar i första hand styra mot det cirkulära alternativet. De kunder som väljer att cirkulera pallarna minskar sin avfallsmängd.

Hämtning av pallarna sker i samlastning med övrigt styckegodsavfall. På Ragn-Sells anläggning lagras pallarna tills vår partner hämtar, och då i stora volymer. Genom att samlasta minskar vi koldioxidutsläppet och gör tjänsten mer hållbar för vår planet.

Vilka pallar och pallkragar tar vi emot?

Alla de vanliga ofärgade palltyperna av helformat (EUR) eller halvformat samlas in i systemet - Byggpall, A-pall, B-pall, C-pall, engångspall, halvpall, pallkrage hel och pallkrage halv. Inga nedklassningar förekommer, så länge som pallarna hänger ihop. Om pallen är i så pass dåligt skick att de inte går att repareras och återanvändas kommer de hanteras som träavfall och går till energiåtervinning.

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter