En hållbar lösning för träpall

En hållbar lösning för träpall

Ragn-Sells är en av flera partners i ett retursystem som cirkulerar lastpallar. Vi hjälper ditt företag att cirkulera pallarna och minska er avfallsmängd.

8.4, 9.4, 11.4, 11.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 15.1, 17.16, 17.17

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Tidigare har det bara varit möjligt att returnera EUR-pall men sedan 2018 finns en lösning med ersättningssystem för alla vanliga pallar och pallkragar. Idag finns ett rikstäckande retursystem för lastpallar av trä. Retursystemet ger ersättning för ofärgade vanliga pallar och pallkragar i hel och halvformat (exkl. sjöpall). Kunden har rätt att hantera pallarna som träavfall, men vi på Ragn-Sells önskar i första hand styra mot det cirkulära alternativet. De kunder som väljer att cirkulera pallarna minskar sin avfallsmängd.

Hämtning av pallarna sker i samlastning med övrigt styckegodsavfall. På Ragn-Sells anläggning lagras pallarna tills vår partner hämtar, och då i stora volymer. Genom att samlasta minskar vi koldioxidutsläppet och gör tjänsten mer hållbar för vår planet.

cirkulära träpall retursystem

Vilka pallar och pallkragar tar vi emot?

Alla de vanliga ofärgade palltyperna av helformat (EUR) eller halvformat samlas in i systemet - Byggpall, A-pall, B-pall, C-pall, engångspall, halvpall, pallkrage hel och pallkrage halv. Inga nedklassningar förekommer, så länge som pallarna hänger ihop. Om pallen är i så pass dåligt skick att de inte går att repareras och återanvändas kommer de hanteras som träavfall och går till energiåtervinning.

Enkel avfallshantering med Ragn-Sells Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer

Tre viktiga anledningar att välja oss

Uttag av naturresurser

Uttag av naturresurser

Genom att cirkulera pallar sparar vi på jordens resurser.

Partnerskap

Partnerskap

Med samarbete och partnerskap kan vi skapa ett fungerande retursystem.

Rikstäckande samlastning

Rikstäckande samlastning

Vi har anläggningar och lagringsmöjligheter för samlastning.

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter