En hållbar lösning för gipsåtervinning

Bygg och anläggningssektorn genererar stora mängder avfall som kan bli nya resurser. Återvinning av gips ger minskat uttag av ändlig resurs, mindre utsläpp från gruvbrytning till färdig gipsråvara, samt minskade transporter.

Ragn-Sells erbjuder två olika sätt av hantering - cirkulär eller icke-cirkulär.

1. Cirkulär hantering​ av gips

Gipsen skickas till företaget Gyproc i Bålsta, strax nordväst om Stockholm, och återvinns till ny gips. Företaget är det enda i Sverige som idag återvinner gips. Att leverera ditt avfall till materialåtervinning ger en miljövinst oavsett var i landet avfallet uppstår.

Vi erbjuder våra kunder två olika lösningar för cirkulär hantering av gips. ​

Gips till materialåtervinning​
Ert gipsavfall återvinns till ny gips.​

​Gips med återvinningsrätt
Ert gips hanteras lokalt. Motsvarande volym​ levereras till materialåtervinning från en kund​ närmare Gyprocs fabrik i Bålsta. 

2. Icke-cirkulär hantering​

Gipsen går till deponi som konstruktionsmaterial om inget annat krävs från kunden.​

Två sätt av gipsåtervinning

Nyttan med materialåtervinning

Nyttan med återvinning är större än utsläppen från transporten oavsett var i landet materialet körs ifrån. Nyttan minskar ju längre materialet måste transporteras. Bilden visar besparing i ton CO2-ekvivalenter i förhållande till hur långt avfallet måste transporteras.

Nyttan med att återvinna gips

Vilken lösning ska ni välja?

Gips till materialåtervinning​

 • Om ni önskar att ert faktiska gips återvinns till ny
 • Ni vill nyttja materialåtervinningen för poäng i Svanen​

Gips med Återvinningsrätt

 • Om avfallet uppkommer långt ifrån Bålsta
 • Ni prioriterar att minimera transporter och CO2-utsläpp

Ragn-Sells säljare hjälper er i valet genom att ta fram unik utsläppsdata för varje specifikt ärende.

När du väljer Gips med Återvinningsrätt

 • Din gips hanteras lokalt som konstruktionsmaterial/deponi.
 • Motsvarande mängd ren gips återvinns, men tas från en kund närmare Gyproc i Bålsta som inte kräver materialåtervinning.
 • Du ersätter samma mängd jungfrulig råvara som när vi återvinner just din gips, men minimerar transporterna för maximal CO2-besparing.
 • Återvinningsrätten innebär att vi i vissa geografier kan erbjuda återvinning till lägre pris, p g a kortare transporter.
 • Vi samlastar alltid för effektiva transporter.
 • Vi stämmer kontinuerligt av att tillräcklig volym återvinns.
 • Vi räknar ut din CO2-besparing.
 • Allt kontrolleras av Det Norske Veritas (DNV).
Ragn-Sells personal på bygge hälsar på kund

Avfallstjänster för byggbranschen

Ragn-Sells har unik kompetens och lång erfarenhet av att hantera avfall på byggarbetsplatser av alla storlekar. Sortering på plats är avgörande för att uppfylla de miljökrav som fastställts av regeringen och industrin.

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter