En hållbar lösning för blandat avfall

Ibland är det svårt att sortera ut alla typer av avfall på grund av begränsat utrymme. Ragn-Sells tar även hand om blandat eller brännbart avfall och hanterar det på ett så hållbart sätt som möjligt.

När det blandade avfallet kommer in till våra anläggningar, sorterar vi ut material som kan återvinnas. Det som har en god kvalitet återvinns och om avfallet är av lägre kvalitet sänder vi det till energiåtervinning.

Att sortera sitt avfall är både en ekonomisk och miljömässigt lönsam affär. Men ibland finns inte ytorna för en optimal sortering. Vi ger råd och stöd för att våra kunder ska finna den bästa hållbara lösningen.  

Komprimering minskar antalet transporter

Genom att komprimera avfallet kan antalet transporter många gånger mer än halveras. Det finns många varianter på komprimeringslösningar och vi hjälper dig att hitta den som passar just era behov.

Årlig tillsyn av avfallshanteringen

Kontakta en av vårasäljare för att komma överens om en årlig granskning av avfallshanteringen. Det kan ge en besparing för både företaget och miljön genom minskade koldioxidutsläpp och högre återvinningsgrad. Vi verkar i branschen för att hjälpa våra kunder!

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter