Hållbar lösning för blandat avfall SDG

En hållbar lösning för blandat avfall

Ibland är det svårt att sortera ut alla typer av avfall på grund av begränsat utrymme. Ragn-Sells tar även hand om blandat eller brännbart avfall och hanterar det på ett så hållbart sätt som möjligt.

8.4, 9.4, 11.4, 11.6, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 15.1

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

När det blandade avfallet kommer in till våra anläggningar, sorterar vi ut material som kan återvinnas. Det som har en god kvalitet återvinns och om avfallet är av lägre kvalitet sänder vi det till energiåtervinning.

Att sortera sitt avfall är både en ekonomisk och miljömässigt lönsam affär. Men ibland finns inte ytorna för en optimal sortering. Vi ger råd och stöd för att våra kunder ska finna den bästa hållbara lösningen.  

Ragn-Sells tar hand om ert blandade avfall

Årlig tillsyn av avfallshanteringen

Kontakta en av våra kompetenta säljare för att komma överens om en årlig granskning av avfallshanteringen. Detta kan ge en besparing för både företaget och vår miljö genom minskade koldioxidutsläpp och högre återvinningsgrad på avfallet. Vi verkar i branschen för att hjälpa våra kunder!

Komprimator

Komprimering minskar antalet transporter

Genom att komprimera avfallet kan antalet transporter många gånger mer än halveras. Det finns många varianter på komprimeringslösningar och vi hjälper dig att hitta den som passar just era behov.

Enkel avfallshantering med Ragn-Sells Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer

Tre viktiga anledningar att välja oss

Logistik

Logistik

Med bra teknik och logistiska lösningar sorterar vi ut avfall som kan återvinnas.

Expertkunskap

Expertkunskap

Genom kunskap och utbildning säkrar vi hög kvalitet på råvarorna.

Rikstäckande

Rikstäckande

Vi har teknisk utrustning och en fordonsflotta som täcker hela landet.

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas