Ragn-Sells erbjuder byggprojekt tjänsten RentBygge™

RentBygge™ - en hållbar lösning för byggprojekt

Vi erbjuder en helhetslösning för en effektiv avfallshantering på era byggprojekt. Vi hjälper dig som kund att fokusera på sin kärnverksamhet och du kan känna dig trygg med att lämna ansvaret för avfallshanteringen till oss.

9,4, 11,6, 12,2, 12,4, 12,5, 17,16 och 17,17

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Vad är RentBygge™?

Vårt uppdrag är att göra det vi är bäst på - ta hand om avfallet och göra det till en resurs.

Erfarenheten säger oss att effektivare sortering ger minskat uttag av ändlig resurs, mindre utsläpp och en bättre ekonomisk lösning för våra kunder.

RentBygge™ är ett källsorteringssystem för byggarbetsplatser. Vi har flexibla lösningar för alla faser i byggprocessen och vi kan sköta all logistik på plats.

Tjänsten blir kostnadseffektiv då Ragn-Sells inte har en högre bemanning på plats än vad som krävs i de olika byggfaserna. Dessutom minimeras antalet transporter i och med att Ragn-Sells optimerar fyllnadsgraden innan avrop och borttransport sker.

Ragn-Sells RentByggeTM är en produkt anpassad för Bygget.

Vad gör Ragn-Sells på ett RentBygge™?

Genom Rent Bygge™ blir byggprocessen smidigare – vilket gör arbetsplatsen mer effektiv. Efter att ha anpassat behovet av behållare placerar vi dem på rätt plats och för rätt yrkesgrupp. På plats utbildar vi och gör det lätt att göra rätt.

I erbjudandet Rent Bygge™ tar vi hand om all avfallslogistik. Det innebär t.ex. att miljöstationer finns strategiskt placerade på bygget, att tömning av behållare sker vid rätt tidpunkt och att övriga yrkesgrupper får jobba ostört. Vi tar fram statistik och återvinningsgrad – och kan genom det garantera att avfallet går in i kretsloppet.

För att säkerhetsställa kvalitén på projekten genomgår alla våra medarbetare, som arbetar på ett Rent Bygge™ interna utbildningar i både avfallshantering och säker arbetsmiljö.

Ragn-Sells arbetar aktivt mot FN:s hållbarhetsmål. Vi kommer att undvika onödig användning av jordens resurser. Därför strävar vi efter att hitta lösningar för att använda material i en cirkulär krets.

Thomas Gahne, Arbetsledare på NCC säger:

Att sortera är i många fall en enkel sak men kan också vara klurigt att få alla att förstå hur det skall gå till. Vi har många nationaliteter på arbetsplatserna och vi fick bra stöd av Ragn-Sells personal som hanterade det dagliga pratet vid fraktionerna. Hanteringen av beställningar, tömning och hämtning sköttes också av personen och avlastade NCC betydligt. Jag uppskattar att vi lyckades bättre just under detta projektet med att sortera rätt tack vare denna resurs. 

Tomas Gahne, NCC

Ragn-Sells erbjuder avfallslösningar för byggarbetsplatser

Avfallslösningar för hela branschen

Ragn-Sells har unik kompetens och lång erfarenhet av att hantera avfall på byggarbetsplatser av alla storlekar. Sortering på platsen är avgörande för att uppfylla de miljökrav som fastställts av regeringen och industrin.

Fler tjänster för byggbranschen
Sorteringshjälp på bygget

Hjälpmedel på bygget

Ragn-Sells kan hjälpa till med information och tydliga skyltar på bygget. För att underlätta sorteringen och minimera fel och avvikelser finns hjälpmedel som exempelvis fickguider, posters, skyltar och dekaler.

Ragn-Sells erbjuder våra kunder en egen Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer

Tre viktiga anledningar att välja oss

Effektiv hantering

Effektiv hantering

Anpassar behovet efter efterfrågan på avfallsutrustning och tömning.

Öka återvinningsgrad

Öka återvinningsgrad

Med en högre andel utsorterat material genereras en högre Co2 besparing.

Experter på plats

Experter på plats

Vi utbildar byggets medarbetare i hur en hållbar avfallshantering ska fungera.

Jag vill veta mer och bli kontaktad