Ragn-Sells erbjuder service på plats för byggarbetsplatser

En hållbar tjänst för er byggarbetsplats

Ragn-Sells erbjuder På-Plats-Service™ Bygg för en renare och säkrare byggarbetsplats. Ert byggprojekt får en förbättrad och effektiv sortering och vi hjälper våra kunder att följa gällande avfallsförordning.

9,4, 11,6, 12,2, 12,4, 12,5, 17,16 och 17,17

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Vad är På-Plats-Service™Bygg?

Ragn-Sells är underentreprenör på arbetsplatsen med egen personal som ansvarar för att;

  • Arrangera sorteringsstationer i marknivå och på våningsplan på arbetsplatsen, som löpande följer byggprocessens behov.
  • I dialog med kund bedöma utrustningsbehovet i byggprocessens olika skeden.
  • Samtliga behållare på byggarbetsplatsen är korrekt uppmärkta.
  • Ge nödvändig utbildning i hur materialen ska sorteras.
  • Löpande informera berörd personal om rutinerna för avfallshanteringen på projektet. Informationen tillhandahålls genom möten (t ex byggmöten), direktkontakt och i källsorteringsguider.

Vi anpassar graden av bemanning i samråd med vår kund och kommer överens om servicenivån. Med tjänsten På-Plats-Service™ Bygg sorteras avfallet i högre utsträckning och möjliggör en större andel materialåtervinning. Genom ökad materialåtervinning minskas klimatpåverkan.

Ragn-Sells arbetar ständigt med att öka säkerheten för vår egen personal och ute hos våra kunder

Ragn-Sells arbetar ständigt med att öka säkerheten för både vår egen och kundens personal.

Ragn-Sells erbjuder avfallslösningar för byggbranschen

Avfallslösningar för hela branschen

Ragn-Sells har unik kompetens och lång erfarenhet av att hantera avfall på byggarbetsplatser av alla storlekar. Sortering på platsen är avgörande för att uppfylla de miljökrav som fastställts av regeringen och industrin.

Fler tjänster för byggbranschen
Sorteringshjälp på bygget

Hjälpmedel på bygget

Ragn-Sells kan hjälpa till med information och tydliga skyltar på bygget. För att underlätta sorteringen och minimera fel och avvikelser finns hjälpmedel som exempelvis fickguider, posters, skyltar och dekaler.

Ragn-Sells erbjuder våra kunder en egen Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer

Tre viktiga anledningar att välja oss

Effektiv hantering

Effektiv hantering

Anpassar behovet efter efterfrågan på avfallsutrustning och tömning.

Öka återvinningsgrad

Öka återvinningsgrad

Med en högre andel utsorterat material genereras en högre Co2 besparing.

Experter på plats

Experter på plats

Vi utbildar byggets medarbetare i hur en hållbar avfallshantering ska fungera.

Jag vill veta mer och bli kontaktad