Ragn-Sells har flera smarta avfallslösningar för verkstäder

En hållbar lösning för verkstäder

Ragn-Sells har gjort det möjligt att samla in, separera och återvinna avfall från er verkstad. Genom våra unika behandlingsmetoder säkrar vi cirkulära flöden av era material - avfall som blir till helt nya produkter.

12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Ragn-Sells samlar in och återvinner avfall från verkstäder. Vårt mål är att regenerera och återvinna allt material. Tack vare omfattande kunskap och modern teknik kan vi återvinna alla typer av smörjoljor till ny. Bromsvätska blir till helt ny bromsvätska. Glykol blir till helt ny glykol. Vi gör nya produkter av uttjänta däck och återvinner bränslefilter, oljiga trasor/absorbenter, vindrutor, aerosoler och batterier. Alla hållbara verkstäder får ett grönt certifikat som bevis för att ni arbetar aktivt med återvinning och har kunskap om de globala miljömålen. Tjänsten innehåller också råd, utbildning, dokumentation och statistik. 

Ragn-Sells erbjuder bilverkstäder hållbar avfallshantering

Vi tar hand om ert avfall på ett hållbart sätt

Spilloljan, glykolen och bromsvätskan regenereras med modern teknik till nya produkter. Transporterna till vår partner i Tyskland sker främst på järnväg. 
Däcken går till såväl materialåtervinning som energiutvinning. Vi hanterar däcken i egna behandlingsanläggningar. En del av de insamlade däcken exporteras eller regummeras, andra används som exempelvis sprängmattor, fendrar och påkörningsskydd. Vi gör nya produkter av däcken som t ex gummigranulat. 
Olje, bränslefilter och aerosoler transporteras till vår behandlingsanläggning i Halmstad där vi har en utvecklad teknik att separera ut metall, filterpapper och olja.
Absorbenter och andra tygtrasor som är kontaminerade med farligt avfall energiåtervinns. 
Vindrutor transporteras och återvinns med en partner som gör nya produkter.
Bilbatterier materialåtervinns genom att bly separeras från övriga material i batteriets konstruktion. Plasten går till energiutvinning.

Ragn-Sells kan återvinna era oljefilter

Hantering av oljefilter

Varje år hanterar Ragn-Sells över 1000 ton filter från bilar, lastbilar och arbetsfordon. I ett bränslefilter utvinner vi metall (50%), filterpapper (35%) och olja (15%)

Ragn-Sells samlar in och regenererar bromsvätska

Cirkulär bromsvätska

Bromssystemet i en bil innehåller ca en liter bromsvätska som av säkerhetsskäl ska bytas vart tredje år då den är hygroskopisk och tar upp vatten som kan bilda ångblåsor i systemet vi upphettning. Ragn-Sells samlar in och regenererar bromsvätskan till ny bromsvätska. Genom denna behandlingsmetod sparar vi på jordens resurser och minskar koldioxid utsläppen i vår miljö.

Ragn-Sells lagar och underhåller oljeavskiljare

Hantering av oljeavskiljare

Oljeavskiljare som separerar olja från tvätt- och regnvatten måste med regelbundna intervaller tömmas. Vi hjälper våra kunder att säkerställa oljeavskiljarens funktion genom tömning och byte av de filter som upptar stora mängder suspenderat slam och oljerester.

Läs mer
Ragn-Sells hanterar farligt avfall från Mekonomen

Spillolja från Mekonomens verkstäder

Ragn-Sells hanterar och återvinner allt farligt avfall från Mekonomens verksamheter. Stora volymer spillolja regenereras och återinförs i systemet igen.

Läs mer
Ragn-Sells erbjuder olika behållare för farligt avfall

Behållare för farligt avfall

Våra kompetenta säljare hjälper gärna till med val av behållare för ert farliga avfall. Med rätt behållare minimerar man risker för utsläpp som påverkar miljön och då kan vi även optimera våra transporter vilket minskar CO² utsläppen i vår atmosfär.

Läs mer om våra miljöskåp
Ragn-Sells reThink certifiering hjälp er att nå maximal resurseffektivitet

reThink certifiering

Genom Ragn-Sells Resource Efficiency-certifikat, reThink, hjälper vi våra kunder att nå maximal resurseffektivitet - och samtidigt främja övergången till en cirkulär ekonomi.

Läs mer
Ragn-Sells erbjuder flera tjänster inom konceptet Hållbar Verkstad

Vad ingår i Hållbar Verkstad?

Läs mer om alla de tjänster som ingår i Ragn-Sells lösning för en Hållbar Verkstad. Vi har gjort en sammanställning i en pdf för utskrift

Ladda ned pdf

Tre viktiga anledningar att välja oss

Jungfruligt material

Jungfruligt material

Genom regenerering cirkuleras materialet.

Innovation

Innovation

Kapacitet att utveckla nya återvinningsmetoder

Tryggt och enkelt

Tryggt och enkelt

Ragn-Sells har kunskap att hantera farligt avfall på ett säkert och tryggt sätt

Jag vill veta mer och bli kontaktad