Sekretesshantering
Insamling och hantering av sekretesspapper

Insamling och hantering av sekretesspapper

Vi ser till att dina sekretesspapper eller annat sekretessmaterial kan tas omhand och destrueras på ett säkert sätt.

Sekretesspapper avser dokument som innehåller information som enligt lagstiftning eller företagspolicys ej får komma till allmän kännedom eller spridas. Sekretesspapper samlas in i låsta och spårbara kärl och transporteras av säkerhetsklassad personal till godkänd destrueringsanläggning. Restprodukten går till materialåtervinning.

sekretess - ja

Blanketter, Formulär, Anteckningar, Utskrifter, USB-minnen, CD-RW 

sekretesspapper - nej

Wellpapp, Pärmar, Kuvert, Mappar, Bärkassar, Förpackningar, Plastat material

rs_globalgoals_1.png

Med våra tjänster inom Sekretesshantering samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
8.4, 9.4, 11.4, 11.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7 och 15.1
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling 

 

Kontakta kundtjänst för mer information och beställning av tjänst: