Sekretesshantering
Insamling och hantering av sekretesspapper

Insamling och hantering av sekretesspapper

Vi ser till att dina sekretesspapper eller annat sekretessmaterial kan tas omhand och destrueras på ett säkert sätt.

Sekretesspapper avser dokument som innehåller information som enligt lagstiftning eller företagspolicys ej får komma till allmän kännedom eller spridas. Sekretesspapper samlas in i låsta och spårbara kärl och transporteras av säkerhetsklassad personal till godkänd destrueringsanläggning. Restprodukten går till materialåtervinning.

sekretess - ja

Blanketter, Formulär, Anteckningar, Utskrifter, USB-minnen, CD-RW 

sekretesspapper - nej

Wellpapp, Pärmar, Kuvert, Mappar, Bärkassar, Förpackningar, Plastat material

 

Kontakta kundtjänst för mer information och beställning av tjänst: