Oljeavskiljare
Kompletta kontroller och åtgärder för oljeavskiljare

Kompletta kontroller och åtgärder för oljeavskiljare

För att oljeavskiljare ska fungera optimalt krävs både regelbunden tömning, besiktning och en fungerande egenkontroll. Med rätt utrustning, rätt kompetens och rätt kravspecifikationer har vi kompletta lösningar för oljeavskiljare.

Oljeavskiljare som separerar olja från tvätt- och regnvatten måste med regelbundna intervaller tömmas. Vi hjälper våra kunder att säkerställa oljeavskiljarens funktion genom tömning och byte av de filter som upptar stora mängder suspenderat slam och oljerester. 

Genom egenkontroller hjälper vi våra kunder att kontrollera förhållandet mellan slam, vatten och olja i oljeavskiljaren. Då testar vi också larmfunktionen och alla filter för att säkerställa god genomsläpplighet.

Som innehavare av en oljeavskiljare är man ålagd av Miljökontoret att utföra en femårsbesiktning. Vi erbjuder en branschunik femårsbesiktning enligt den norm som merparten av Sveriges kommuner anammat. 

Genom vår kunskap, kompetens och moderna teknik är vi ackrediterade som kontrollorgan enligt SWEDAC. 

rs_globalgoals_1.png

Med våra tjänster inom Oljeavskiljning samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
3.9, 9.4, 11.5, 12.2, 12.4, 12.6 och 17.17
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling