Materialtvätt
Materialtvätt

Materialtvätt

Vi hoppas att ni precis som vi ser fördelar med en cirkulär återanvändning av sand, grus och makadam. Vår lösning sänker kostnader, förflyttar avfall uppåt i avfallshierarkin samt minimerar brytningen av jungfruligt material.

Vi erbjuder Materialtvätt för tvättning och trumning av sand-, grus-, kross- och makadamfraktioner vid kontamineringar av t.ex. olja, tungmetaller, PAH, och organiska material. Materialet kan därefter återanvändas och 75 procent av vattnet återcirkuleras.

Vi erbjuder provtagning, analyser och tillsyn via konsultbolaget RSM&CO.

Exempel: Artificiellt grundvatten

Artificiellt grundvatten - exempelbild

1. Vatten pumpas till vattenbassäng
2. Filtersand renar vattnet från organiska kontamineringar
3. Förorenad filtersand tas upp
4. Ragn-Sells Materialtvätt renar filtersanden
5. Ren filtersand får tillbaka till bassängen
6. Frusåsen renar resten av vattnet på naturlig väg
7. Rent dricksvatten