Kombifilter
Kombifilter

Kombifilter - mobil vattenreningsutrustning

Kombifilter är en mobil och vintersäkrad vattenreningsutrustning med komplett kombifilter (sand- och absorptionsfilter) för rening av vatten innan utsläpp sker till t.ex. kommunens vattenledningsnät.

Utrustningen används för problem med kontamineringar i vatten av t.ex. olja, tungmetaller och PAH i exempelvis dammar och bassänger.

Vi erbjuder komplett utrustning med automatisk bakspolning av fyra självrengörande sandfilter, två stycken 400 liters absorptionsfilter, automatisk provtagare, flödesmätare, kylskåp och värme.

Vi erbjuder provtagning, analyser och tillsyn via konsultbolaget RSM&CO.

Exempel: Nedlagd fabrik

Illustration exempelbild: Nedlagd fabrik

1. Gammal fabrik har förgiftat marken
2. Rent vatten - här finns en hög föroreningsrisk
3. Vattensamling med olja och tungmetaller
4. Ragn-Sells Kombifilter
5. Renat vatten går tillbaka - vattenmiljön kan återställas