Brunsa
Man vid container

Brunsa

Myndigheter ställer allt tydligare krav på bättre hantering av olika typer av vattensamlingar där problemet är svår länshållning, t.ex. schakter med dåligt schaktvatten (grundvatten, dagvatten etc.) som inte får släppas vidare till kommunens vattenledningsnät.

Vi erbjuder Brunsa - mobil utrustning för sedimentering- och oljeavskiljning som används mot grumligt vatten med för mycket finpartiklar i vattnet och/eller vatten kontaminerat av olja i frifas.

Brunsa kan byggas ut till ett Reningståg.

Vi erbjuder provtagning, analyser och tillsyn via vårt konsultbolag RSM&Co.

 

Exempel: Byggarbetsplats

Byggarbetsplats

1. Kontaminerad schaktgrop
2. Pump
3. Två st parallellkopplade brunsor
4. Fritt från partiklar, föroreningar och olja - vatten kan släppas på dagvattennätet