Köpcentrum & kontor
Skräddarsydda servicetjänster för fastigheter och kontor

Skräddarsydda servicetjänster för fastigheter och kontor

Genom våra servicetjänster för kontor, köpcentrum och gallerior skräddarsyr vi bemanning för optimal hantering av gods- och avfallsflöden. Vi har hållbara och effektiva lösningar som spar både tid och resurser.

För fastigheter och handel har vi hållbara lösningar som effektiviserar verksamheter. Genom bemanning tillför vi kompetens som optimerar flödet av transporter, gods och avfall. Vi hittar lösningar som spar både plats, tid och resurser. 

Våra servicetjänster innebär att vi skräddarsyr lösningar efter våra kunders behov. Det kan till exempel vara optimering och metodik för hantering, hämtintervall, behållarstorlekar och behållarantal. Det kan också vara lagefterlevnad gällande förvaring, hantering och behandling av olika typer av avfall och material. Vi hjälper er även med hantering och destruktion av sekretessdokument och IT-utrustning.

Inom våra Servicetjänster samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
11.6, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8 och 17.17
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling