Ragn-Sells tömmer och underhåller oljeavskiljare

En hållbar lösning för hantering av oljeavskiljare

Oljeavskiljare som separerar olja från tvätt- och regnvatten måste med regelbundna intervaller tömmas. Vi hjälper våra kunder att säkerställa oljeavskiljarens funktion genom tömning och byte av filter.

3.9, 9.4, 11.5, 12.2, 12.4, 12.6, 17.17

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Under åren har vi hjälpt 10 000-tals kunder; verkstäder, industrier, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och enskilda privatbostäder. Många av våra kunder väljer en helhetslösning där vi sköter allt från egenkontroll till besiktning. Genom egenkontroller hjälper vi våra kunder att kontrollera förhållandet mellan slam, vatten och olja i oljeavskiljaren. Då testar vi också larmfunktionen och alla filter. Som innehavare av en oljeavskiljare är man ålagd av Miljökontoret att utföra en femårsbesiktning. Vi är ackrediterade enligt SWEDAC och har stor erfarenhet av att se till att cisterner och oljetankar uppfyller alla gällande lagkrav.

Oavsett vilken åtgärd vi utför så är målet att trygga en säker funktion av oljeavskiljaren. Till vår hjälp har vi modern utrustning som kan hantera många olika typer av situationer och uppkomna problem. I vårt förebyggande arbete hjälper vi våra kunder att göra preventiva insatser.

Se filmen om vårt arbete med Oljeavskiljare

420x250_spolrobot.png

Unik spolrobot

​Ragn-Sells är ensamma om denna specialtjänst som rengör hydrofilter som skiljer tungmetaller från dagvatten. Våra kompetenta operatörer spolar hydrofiltren på plats för att minska antalet transporter och påverkan på vår miljö.

Läs mer
420x250_Cisternkontroll.png

Kontroll av oljeavskiljare

Ragn-Sells erbjuder rengöring, besiktning och vid behov lagning av alla typer av cisterner och oljetankar. Vi är ackrediterade enligt SWEDAC och har stor erfarenhet av att se till att cisterner och oljetankar uppfyller alla gällande lagkrav.

Beställ 5-årskontroll av din oljeavskiljare
Ragn-Sells Oil Recovery Center

Högteknologisk behandling av oljehaltigt slam

Ragn-Sells Oil Recovery Center. Sedan 2016 har anläggningen gett nya förutsättningar att termiskt, kemiskt och mekaniskt behandla svårbehandlade oljehaltiga material, till exempel oljehaltigt slam. Genom behandlingsmetoden kan man separera oljan från vatten och då använda den till eldningsolja och energiåtervinning.

Utbildningar

Utbildningar i Ragn-Sells regi

Vi kan erbjuda utbildningar i lagstiftning kring farligt avfall och miljö, risker vid hantering av farligt avfall, klassificering och karaktärisering av farligt avfall, utbildning i farosymboler och varningsetiketter. Kontakta oss så hjälper vi er.

Kontakta oss
Kundportalen fungerar på alla enheter

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer

Tre viktiga anledningar att välja oss

Lång erfarenhet

Lång erfarenhet

Vi har lång erfarenhet vilket är tryggt för våra kunder.

Bred kompetens

Bred kompetens

Vi kan hjälpa till med alla spol och suguppdrag.

Avgiftar

Avgiftar

Genom innovativa metoder kan vi avgifta vattnet.

Jag vill veta mer och bli kontaktad