HållbarVerkstad™
HållbarVerkstad™- optimala avfallslösningar för verkstäder

HållbarVerkstad™ – optimala avfallslösningar för verkstäder

Genom HållbarVerkstad™ hjälper vi våra kunder med en helhetslösning som är trygg och säker. Det innebär bland annat rationell hantering av farligt avfall, lagefterlevnad och optimering av utrymmen.

I verkstäder förekommer många farliga material som kräver säker hantering. I vårt erbjudande HållbarVerkstad™ tar vi ansvar för det farliga avfallet och hjälper våra kunder att själva hantera det genom både praktiska lösningar och utbildningar. Det gäller naturligtvis även icke farligt avfall.

Vi ser till att lagar efterlevs när det gäller förvaring, hantering och behandling och bidrar med underlag till miljörapportering. HållbarVerkstad™ är vår helhetslösning där vi optimerar hanteringen av material och utrymmen. Vi finns med i det dagliga arbetet och kan hantera schemalagda besiktningar och kontrollera volymer med hjälp av modern teknik. Dessutom tar vi hand om avfallet när det lämnar verkstaden.

rs_globalgoals_1.png

Med våra tjänster inom HållbarVerkstad™ samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
12.2, 12.4, 12.5, 12.6 och 12.8
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling