Vi skapar trivsamma källsorteringsrum

Vi hjälper våra kunder att skapa rena, snygga och tydliga källsorteringsrum. I det löpande arbetet tar vi hand om allt från regelbunden städning och rengöring till utbildning och information som underlättar sortering.

Källsorteringsrum

Ragn-Sells har ett enhetligt koncept för våra skyltar och dekaler. Varje skylt innehåller information om vad man får och inte får slänga i den behållare som skylten avser. Skylten eller dekalen är färgkodad enligt Kretsloppsrådets branschstandard och tar även hänsyn till de färgkoder som är utarbetade av FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) och Glasåtervinning.

På varje skylt finns en QR-kod som länkar till ett materialblad med mer information om materialet som ska kastas i behållaren. Här kan du bland annat läsa om hur materialet återvinns.

Skyltarna går att få i följande storlekar: Skylt i plast och klisterdekal i storlek 500x190mm. Klisterdekal i storlek 100x200 mm. De går även att få som hängskylt eller på magnetunderlag.

Skyltexempel källsorteringsrum från Ragn-Sells

Källsortering skyltar