Fastighetsnära insamling
Fastighetsnära insamling med miljöfokus

Fastighetsnära insamling med miljöfokus

En fastighet kan innehålla många olika typer av verksamheter och avfallet blir därefter. Våra flexibla källsorteringslösningar är miljöanpassade och effektiva för att möta våra kunders behov.

Olika fastigheter kräver olika källsorteringslösningar. Våra fastighetsnära insamlingslösningar anpassas efter våra kunders unika behov. Vi tar fram miljöanpassade sorteringslösningar för alla typer av verksamheter och kan förvalta dem på ett effektivt och tryggt sätt. Det innebär att vi hämtar avfallet och behandlar och återvinner materialen med innovativ teknik. Dessutom hjälper våra kunder att göra rätt genom till exempel utformning av källsorteringsstationer och utbildning. 

Ett fast kvadratmeterpris för fastighetsnära insamling kan till exempel användas som en kreativ lösning för att förenkla administrationen.

rs_globalgoals_1.png

Med våra tjänster inom Fastighetsnära insamling samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
11.6, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8 och 17.17
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling