Konsulttjänster
Experter på farligt avfall

Experter på farligt avfall

Våra erfarna experter på farligt avfall och säkerhetsrådgivare hjälper dagligen våra kunder med alltifrån märkning, sortering och klassificering av farligt avfall till rådgivning om transport.

Märkning och klassificering av farligt avfall

Ragn-Sells egna kemister ser till att farligt gods förses med korrekt klassificering, emballering, märkning och upprättar all nödvändig dokumentation enligt gällande lagkrav. Vi hjälper våra kunder med hantering, återvinning eller bortskaffande av farligt gods och farligt avfall

Säkerhetsrådgivare

Enligt lagen om transport av farligt gods ska alla verksamheter som hanterar transport av farligt gods ha en säkerhetsrådgivare. Ragn-Sells har ett flertal säkerhetsrådgivare med erfarenhet från många olika verksamhetsområden. Våra säkerhetsrådgivare är oftast utbildade kemister, vilket ger oss en unik bredd och kompetens. Vi har även särskild specialistkompetens inom ett flertal olika områden, till exempel radioaktivt avfall.