Farligt avfall
Komplett och säker hantering av farligt avfall

Komplett och säker hantering av farligt avfall

Farligt avfall ställer krav på säker hantering. Vi har en gedigen erfarenhet av och kunskap om farligt avfall och hjälper våra kunder att känna sig trygga - genom att lämna över det farliga avfallet till oss. Vi hanterar, transporterar och behandlar det på det mest säkra och hållbara sättet.

Vi kan ta ansvar för alltifrån analys, sortering och insamling till transport, behandling och administration av farligt avfall -  anpassat efter våra kunders behov.

Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordningen och klassificeringen utgår från avfallets egenskaper. Vi kan med vår mångåriga erfarenhet och stora kompetens hantera de flesta typer av farligt avfall.

Farligt avfall ska hanteras med både säkerhet och försiktighet. För att underlätta såväl hantering som förvaring har vi tagit fram det unika konceptet FarligtEnkelt™. Det består av ett skräddarsytt miljöskåp som finns i fem olika storlekar. Det gör det enkelt att efterleva lagar och har inbyggda säkerhetslösningar som gör att våra kunder kan känna sig trygga med förvaring av det farliga avfallet. 

I konceptet ingår också rådgivning, utbildning, dokumentation och statistik. FarligtEnkelt™ är ett säkert och enkelt sätt att ta miljöansvar. 

rs_globalgoals_1.png

Med våra tjänster inom Farligt avfall samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
12.2, 12.4, 12.5, 12.6 och 12.8
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling