Kvalitet, kontroll och säkerhet inom Life Science

För att hantera avfall från läkemedelsindustrin krävs kunskap och säkerhet utöver det vanliga. Förutom att hantera – och återvinna – materialet på det mest hållbara sättet hjälper vi våra kunder inom Life Science med klassificering, säkerhet, dokumentation och miljöarbetet i stort.

life science

Inom läkemedelsindustrin finns många olika material och miljöer som ställer stora krav på hantering och kontroll. Vi hjälper våra kunder i miljöarbetet och i det ingår att hantera och återvinna avfall, medverka vid revisioner, klassificera material och att delta i andra övergripande insatser som ställer stora krav på kunskap och säkerhet. Som partner kan vi kontrollera att allt dokumenteras och hanteras enligt lag. 

Avfall inom läkemedelsindustrin är ofta farligt och måste hanteras därefter. Därför har vi säkerhetsrådgivare som med noggrannhet ser till att materialet hanteras och återvinns på det mest korrekta och hållbara sättet. Anläggningarna inom Life Science är ofta komplexa och ställer höga krav på renrumskompetens. Vi arbetar med vana i sterila miljöer.