Hållbara helhetslösningar för fordon och verkstad

Verkstäder och anläggningar som hanterar fordon är komplexa ur återvinningssynvinkel och består till stor del av farligt avfall. Vi kan hantera alla typer av material, hittar smarta avfallslösningar, även på begränsad yta, och hjälper till med all typ av dokumentation och rapportering. Dessutom kan vi återvinna det mesta, till exempel spillolja, till gröna alternativt.

Verkstad

En verkstad eller fordonsanläggning hanterar många typer av avfall och material som kräver specialhantering och dokumentation. Ragn-Sells har en gedigen kunskap ur flera perspektiv och vi hjälper våra kunder att göra rätt. Det handlar dels om att hantera avfallen på plats och hitta smarta och säkra lösningar som effektiviserar verksamheten. Det handlar också om att tömma och hantera avfallet på ett korrekt och säkert sätt enligt rådande lagar och regler. Vi jobbar ständigt med nya återvinningslösningar och kan till exempel regenerera spillolja till gröna alternativ. 

Att hjälpa till med underlag för miljörapportering samt att utbilda personal är ytterligare en del av vårt helhetsarbete. Med vår stora geografiska spridning kan vi hjälpa kunder i hela landet. Vår kunskap, kompetens och kvalitetstänk har gjort att vi är ackrediterade av Swedack.

Tillhörande tjänster: