Kvalitet och säkerhet inom energi och kraft

Genom vår specialistkunskap kan vi erbjuda unika säkerhetslösningar och preventivt arbete inom energi och kraft. Vi kan hantera akuta stopp, industrisanering i värmekraftverk, den dagliga städningen och avfall på ett säkert sätt i en riskfylld arbetsmiljö. Dessutom hjälper vi våra kunder med lagefterlevnad.

Genom vår erfarenhet av värmekraftverk vet vi hur viktig säkerheten är inom energi och kraft. Därför har vi tagit fram unika säkerhetslösningar, bland annat genom robotar som arbetar i riskfyllda miljöer, till exempel i cisternerna. 

Att undvika driftstopp, det vill säga preventivt arbete, samt att snabbt kunna agera vid akuta stopp är en del av vårt arbete. Med vår specialistkunskap kan vi garantera såväl säkerhet som kvalitet. I det inkluderas allt som innefattas av det dagliga arbetet samt hantering av exempelvis askor, som vi kan förvalta i någon av våra egna anläggningar. Vi är en partner att lita på då vi dessutom har full koll på rådande lagar och regler och kan därför hjälpa våra kunder med lagefterlevnad. 

Tillhörande tjänster: