Småcontainer

Småcontainer / kryobox

På bilden Småcontainer 1300 liter
Användningsområde

Småcontainer: Källsortering av färgburkar.
Kryobox: Källsortering av bränsle-/oljefilter trasor, m.m.
EJ farligt gods
Kryobox 600 L är mest lämpad för bränsle-/oljefilter.

Fakta 1300 l L1200xB1200xH1150.
600 l L800xB800x H1150.
Magnetskyltar kan tillhandahållas.
Ej  typgodkänd enligt ADR, men ok som småcontainer och Styv Ytterförpackning

Finns flera emballagetyper såsom ADR-godkända storförpackningar osv. Kontakta kundservice för mer information.