Fat

Fat

På bilden Lockfat, sprundfat
Användningsområde Källsortering av farligt avfall, såsom bränsle-/oljefilter, trasor, aerosoler, spillolja, glykol m.m.
Fakta 208 l, godkänt emballage enligt ADR-S, magnetskyltar kan tillhandahållas.
FAT