Container på släp

Produktinformation - behållare

Våra olika varianter på behållare och containrar säkerställer en trygg förvaring och hantering av olika typer av avfall. Läs mer här om storlek och funktionalitet.