Samarbeten

Ragn-Sells är engagerade i ett flertal samarbeten med fokus på miljö.

Fåglar flyger över våtmarkStockholm Water Foundation

Ragn-Sells var med och grundade stiftelsen Stockholm Water Foundation (SIWI) år 1990. Syftet med stiftelsen är bland annat att sätta Stockholm på kartan i miljösammanhang.

Stiftelsen delar årligen ut flera priser, varav Stockholm Water Prize är det ursprungliga. Andra priser som delas ut är Junior Water Prize och Stockholm Industry Water Award.

Våtmarksfonden

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells våtmarksstipendium om 25 000 kronor delades ut första gången år 2002. Konungen är fondens beskyddare.

Stipendiet delas årligen ut till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker av hög kvalitet för fåglar.