Framtidsdagen 2019

framtidsdagen_brodtext_924x350px.jpg

#Framtidsdagen2019

Till Framtidsdagen 2019 hade vi bl a bjudit in Ad Lansink, mannen bakom avfallstrappan - modellen som i decennier har styrt hur avfall hanteras i hela västvärlden - och Graham Aid, Ragn-Sells forsknings- och utvecklingskoordinator, för att prata om hur en cirkulär avfallstrappa kan se ut.

Vi följde också upp några av de forskningsprojekt som Ragn-Sells och Ragnar Sellberg Stiftelse har finansierat och stöttat genom åren, samt utforskade nya tekniker och metoder för cirkulär avfallshantering.

Det sägs att vi skapade historia, i varje fall en milstolpe, för framtidens återvinning och vårt sätt att se på avfall den här dagen..

Framtidsdagen ägde rum den 24 maj, 2019 ute på Sätra Gård, Upplands Bro.

Missade du evenemanget kan du se alla föredragen på Ragn-Sells youtube-kanal

Programmet hittar du här.