Framtidsdagen 2019

framtidsdagen_brodtext_924x350px.jpg

Framtidsdagen 2019 ägde rum den 24 maj ute på Sätra Gård, Upplands Bro.

Vi hade bl a bjudit in Ad Lansink, mannen bakom avfallstrappan - modellen som i decennier har styrt hur avfall hanteras i hela västvärlden - och Graham Aid, Ragn-Sells forsknings- och utvecklingskoordinator, för att prata om hur en cirkulär avfallstrappa kan se ut.

Vi följde också upp några av de forskningsprojekt som Ragn-Sells och Ragnar Sellberg Stiftelse har finansierat och stöttat genom åren, samt utforskade nya tekniker och metoder för cirkulär avfallshantering.

Program 2019  

Se de filmade föredragen på Ragn-Sells youtube-kanal