Framtidsdagen

Varje år arrangerar Ragnar Sellbergs Stiftelse Framtidsdagen- ett seminarium som summerar trender, ny teknik och innovationer kring återvinning och miljö.

Ragn-Sells Framtidsdag

I femton år har Ragn-Sells och Ragnar Sellbergs Stiftelse arrangerat Framtidsdagen ute på Sätra gård i Upplands bro. Inbjudna representanter från näringsliv och forskning delar med sig av sina erfarenheter och målar upp sina visioner för ett hållbart samhälle. Några  teman har varit "Vatten som resurs i en cirkulär ekonomi", "Fokus på mänsklighetens utmaningar" och "Resurshierarki istället för avfallshierarki". 

Seminariet är gratis och lunch och studiebesök på vår anläggning i Högbytorp (granne med Sätra Gård) ingår alltid.

Framtidsdagen 2019

Vad handlar Framtidsdagen om? Hör deltagare och arrangörer berätta: