Ansök

Lars Tolgén

Ansökan om medel från Ragnar Sellbergs Stiftelse ska bestå av:

  • Personuppgifter, namn, telefonnummer, adress, mailadress
  • Projektsammanfattning
  • Specificerad plan som på kort och klart sätt beskriver projektets mål, metoder, tidplan, eventuell samverkan med andra forskare, kommenterad budget samt litteraturreferenser.
  • Sökandens CV
  • Budget/specifikation över kostnader

 

Mejla eller posta in din ansökan till:

Ragnar Sellbergs Stiftelse
Box 952
191 29 Sollentuna

lars.tolgen@ragnsells.com

Gå gärna igenom stiftelsens ansökningskriterier innan du gör din ansökan.