rs_stiftelse_hero6.jpg

 

”Vår utmaning är att ta fram, sammanfoga, utnyttja och sprida de kunskaper som behövs för att förbättra människans levnadsvillkor utan att undergräva livets förutsättningar på jorden” /Ragnar Sellberg