Ragn-Sells i Almedalen

För oss är Almedalen en viktig arena där näringsliv, akademi och politik/samhälle kan mötas och där samarbeten och samverkan föds. Här vill vi diskutera resursfrågan och hur vi kan få samhället att gå mot cirkuläritet istället för dagens linjära synsätt.