Nyheter och pressmeddelanden

2017-09-12

Nya telefonnummer

2017-05-30

Välkommen till vår nya webbplats

Vi gjort en del förändringar på vår webbplats. Designen är helt ny och innehållet har förenklats och förnyats.

2017-02-27

Grattis Sören Eriksson - årets våtmarksstipendiat

Sören, som arbetar som rådgivare på Hushållningssällskapet i Uppsala, tilldelas stipendiet för sin förmåga att ge markägare professionellt stöd vid anläggande av alla former av våtmarker.