Ragn-Sells traineeprogram

Ragn-Sells traineeprogram pågår under 8 veckor och innebär bland annat att man som trainee får praktisera inom flera av våra verksamheter, knyta kontakter med våra ledande befattningshavare samt driva ett eget projekt.

Håll utkik på denna sida för information om 2019 års traineeprogram.