Sommartrainee 2020

Ragn-Sells sommartraineeprogram drar igång den 8 juni.

Traineeprogrammet pågår under 8 veckor och innebär att ett antal sommartraineer får praktisera inom flera av våra verksamheter, knyta kontakter med ledande befattningshavare och driva ett eget projekt. Sommaren avrundas med att samtliga traineer presenterar sina resultat för delar av Ragn-Sells ledningsgrupp.

Här nedan presenteras de projekt som sommartraineerna kommer att arbeta med under sommaren 2020.

Projekt

1. Luftning av deponier för att minska miljöpåverkan

Lämplig studentprofil
Kemiingenjör, miljöingenjör, meriterande om studenten haft kurser om energi effektiviteten och avfallsteknik.

Beskrivning
Ragn-Sells har hittills inte tillämpat luftning som behandlingsteknik för en avslutad och sluttäckt deponi. Syftet med detta projekt är att genomföra en litteraturstudie för att veta mer om själva tekniken och erfarenheter med densamma samt att komma fram till ett praktiskt förslag på hur man skulle kunna tillämpa tekniken på en av våra deponier. Målet är en rapport som utvärderar luftningen av gamla deponier från en teknisk, miljömässig och ekonomisk synpunkt och ett praktiskt förslag på hur man skulle kunna tillämpa luftningen.

2. Attraktiv arbetsgivare

Lämplig studentprofil
PAO/ PA/ HR-linjen eller motsvarande. 

Beskrivning
För att Ragn-Sells ska lyckas med sin framtida strategi måste vi vara en attraktiv arbetsgivare så att vi lyckas attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens hos oss. HR processerna kring onboarding och offboarding har en stark koppling till hur vi uppfattas som arbetsgivare. För att säkerställa medarbetarupplevelsen behöver vi bli bättre på de processerna. Syftet med projektet är att tydliggöra Ragn-Sells som arbetsgivare och säkerställa ett positivt avtryck som attraktiv arbetsgivare för medarbetare som börjar och slutar hos oss.

3. CO2 Calculations

Student profile
Student from Master of Science in Sustainable Technology or Energy & Environmental program. Knowledge in Life cycle analysis calculation is key.

Description
In a world of Circular Economy and focus on environmental impact from business, the need of calculation of CO2 equivalent has become a vital part of every day life. The understanding of how and what to be calculated is still not fully clear and standardized although some reports shows estimated impact on certain material.
We have today circular material flows in our business. Those are connected to different treatment methods and different value chains.
In this project we would like to formulize:
• A summary of the most “established” calculation methods on the market today
• A method of how to calculate CO2 impact on those circular flows
• Calculations on Ragn-Sells most critical materials
• An Uncertainties list

4. Digitalt utbildningsmaterial

Lämplig studentprofil
Pedagogisk bakgrund och har läst/arbetat med digitalt lärande. Utbildning eller erfarenhet av underhållsarbete.

Beskrivning
Inom Ragn-Sells som helhet finns många delar där systematiskt underhåll spelar en stor roll. Ragn-Sells har tagit fram en gemensam strategi, en utpekad riktning med framtagna arbetssätt för hur företaget ska arbeta med underhåll och underhållsdata. Det system som används idag heter MaintMaster. I MaintMaster kan användaren se detaljerad underhållsinformation på sin anläggningstekniska utrustning. Projektets mål är att ta fram ett digitalt, webbaserat, intuitivt, uppdaterat och lättillgängligt utbildningsmaterial/manual för MaintMaster. Manualen ska vara lätt att hitta och söka i för användaren men det ska även vara lätt för systemadministratören att uppdatera enstaka delar utan att behöva uppdatera hela materialet.

5. Utbildningsmaterial GIS

Lämplig studentprofil
Pedagogisk bakgrund och har läst/arbetat med digitalt lärande. Utbildning eller erfarenhet av GIS.

Beskrivning
Inom Ragn-Sells som helhet finns många delar där geodata spelar en stor roll. Vi har infört och driftsatt ett nytt gemensamt system för hantering av geografisk information. Den systemdel som slutanvändarna möter har döpts till RAGGIS och är ett webb-GIS från leverantören Sokigo. Alla inom Ragn-Sells i Sverige har tillgång och möjlighet att använda systemet, som inte kräver någon installation utan körs i en webbläsare. I RAGGIS kan användaren se detaljerad geografisk information. Det finns verktyg och funktioner för att söka information, mäta avstånd och areor, göra utskrifter, skissa, skapa egna lager, importera och exportera filer, göra analyser, mm. Projektets mål är att ta fram ett digitalt, webbaserat, intuitivt, uppdaterat och lättillgängligt utbildningsmaterial/manual för RAGGIS. Manualen ska vara lätt att hitta och söka i för användaren men det ska även vara lätt för systemadministratören att uppdatera enstaka delar utan att behöva uppdatera hela materialet.

6. Market analysis project Nitrogen

Student profile
Economy, focus area Market strategy, Market analysis, Industrial economy (e.g. Stockholm school of Economics/Handelshögskolan, SLU-Agro-Economics, Uppsala Economics education, KTH).

Descripton
The Swedish circularity company EasyMining (part of the Ragn-Sells Group) brings valuable resources, such as nitrogen and phosphorus back into the loop. Nitrogen is essential to life and is among the nutrients consumed in the largest quantities in agriculture. However, today's linear flow from fertilizer manufacturing to wastewater treatment plant (WWTP) via food production and human consumption, is not sustainable. Production of nitrogen fertilizers as well as removal of ammonia from waste liquids is connected to energy consumption and release of climate gases. The overall goal of this project is to make a market analysis for Project Nitrogen products and possible customers (in English) in Sweden and for Europe (customers outside Europe could also be necessary to map). The analysis should take all steps of the business into account and value propositions (selling license, selling products, services etc). This project aims at finding customers both up-stream and down-stream interested in Project Nitrogen, as technology and as buyer of the products.

7. Kundportal ur ett Kundperspektiv

För att få ut mest möjliga effekt av Ragn-Sells Kundportal är det viktigt att alla funktionerna är lätta att förstå samt används av alla kunder. Sommartraineen kommer att genomföra användartester och analysera hur användarvänlig kundportalen är. Därefter ta fram förbättringsförslag för utveckling samt en guide för att hjälpa kunderna att använda kundportalen och hela dess förmåga.

Förväntad output är:
Krav för utveckling, Onboarding process via Marketing automation-system samt uppdaterad användarmanual i t.ex. pdf- och/eller video-format.