Sommartrainee 2020

Vill du vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Vill du utvecklas, utmanas och skaffa dig erfarenhet i en framtidsbransch? Välkommen att söka till Ragn-Sells sommartraineeprogram.

Traineeprogrammet pågår under 8 veckor och innebär att du får praktisera inom flera av våra verksamheter, knyta kontakter med ledande befattningshavare och driva ett eget projekt. Sommaren avrundas med att samtliga traineer presenterar sina resultat för delar av Ragn-Sells ledningsgrupp.

Här nedan presenteras de olika projekt som vi önskar bemanna inför sommaren 2020.

Läs mer och ansök här!

Projekt

1. Kartläggning och analys av material

Lämplig studentprofil
Ekonomi, processer

Beskrivning
På Ragn-Sells samlar vi in papper, plast, well och annat värdematerial från kunder. Värdet på materialet beror på många faktorer såsom världsmarknaden, avsättningsmöjligheter mm. För att följa prisutvecklingen använder vi oss av vissa index som publiceras varje vecka. Nu söker vi dig som vill hitta våra olika värden och index för våra åtta regioner utifrån regionala förutsättningar genom kartläggning och analys av material.

2. Luftning av deponier för att minska miljöpåverkan

Lämplig studentprofil
Kemiingenjör, miljöingenjör, meriterande om studenten haft kurser om energi effektiviteten och avfallsteknik.

Beskrivning
Ragn-Sells har hittills inte tillämpat luftning som behandlingsteknik för en avslutad och sluttäckt deponi. Syftet med detta projekt är att genomföra en litteraturstudie för att veta mer om själva tekniken och erfarenheter med densamma samt att komma fram till ett praktiskt förslag på hur man skulle kunna tillämpa tekniken på en av våra deponier. Målet är en rapport som utvärderar luftningen av gamla deponier från en teknisk, miljömässig och ekonomisk synpunkt och ett praktiskt förslag på hur man skulle kunna tillämpa luftningen.

3. Attraktiv arbetsgivare

Lämplig studentprofil
PAO/ PA/ HR-linjen eller motsvarande. 

Beskrivning
För att Ragn-Sells ska lyckas med sin framtida strategi måste vi vara en attraktiv arbetsgivare så att vi lyckas attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens hos oss. HR processerna kring onboarding och offboarding har en stark koppling till hur vi uppfattas som arbetsgivare. För att säkerställa medarbetarupplevelsen behöver vi bli bättre på de processerna. Syftet med projektet är att tydliggöra Ragn-Sells som arbetsgivare och säkerställa ett positivt avtryck som attraktiv arbetsgivare för medarbetare som börjar och slutar hos oss.

4. Webshop optimization

Student profile
University trainee with the educational background in digitalization, market automation, digital marketing and communication.

Description
In a world of constant digitalization and customer needs on availability of services anytime, the possibility to order has to be enabled through internet. A quick, easy and accessible webshop is key to capture any business opportunity and make an efficient order structure also for our internal delivery organization. We would like to develop our Webshop further and examine which services would be best to add, both from Ragn-Sells perspective and the customers perspective. How does a Webshop look like 2020? Which are the major drivers for a new customer to order from a Webshop rather than a Customer Service desk? What type of solutions and products are offered by our international competitors? What would be easiest to add? What would have highest impact? What information is needed to attract a new customer? Search set-up?

5. CO2 Calculations

Student profile
Student from Master of Science in Sustainable Technology or Energy & Environmental program. Knowledge in Life cycle analysis calculation is key.

Description
In a world of Circular Economy and focus on environmental impact from business, the need of calculation of CO2 equivalent has become a vital part of every day life. The understanding of how and what to be calculated is still not fully clear and standardized although some reports shows estimated impact on certain material.
We have today circular material flows in our business. Those are connected to different treatment methods and different value chains.
In this project we would like to formulize:
• A summary of the most “established” calculation methods on the market today
• A method of how to calculate CO2 impact on those circular flows
• Calculations on Ragn-Sells most critical materials
• An Uncertainties list

6. Digitalt utbildningsmaterial

Lämplig studentprofil
Pedagogisk bakgrund och har läst/arbetat med digitalt lärande. Utbildning eller erfarenhet av underhållsarbete.

Beskrivning
Inom Ragn-Sells som helhet finns många delar där systematiskt underhåll spelar en stor roll. Ragn-Sells har tagit fram en gemensam strategi, en utpekad riktning med framtagna arbetssätt för hur företaget ska arbeta med underhåll och underhållsdata. Det system som används idag heter MaintMaster. I MaintMaster kan användaren se detaljerad underhållsinformation på sin anläggningstekniska utrustning. Projektets mål är att ta fram ett digitalt, webbaserat, intuitivt, uppdaterat och lättillgängligt utbildningsmaterial/manual för MaintMaster. Manualen ska vara lätt att hitta och söka i för användaren men det ska även vara lätt för systemadministratören att uppdatera enstaka delar utan att behöva uppdatera hela materialet.

7. Utbildningsmaterial GIS

Lämplig studentprofil
Pedagogisk bakgrund och har läst/arbetat med digitalt lärande. Utbildning eller erfarenhet av GIS.

Beskrivning
Inom Ragn-Sells som helhet finns många delar där geodata spelar en stor roll. Vi har infört och driftsatt ett nytt gemensamt system för hantering av geografisk information. Den systemdel som slutanvändarna möter har döpts till RAGGIS och är ett webb-GIS från leverantören Sokigo. Alla inom Ragn-Sells i Sverige har tillgång och möjlighet att använda systemet, som inte kräver någon installation utan körs i en webbläsare. I RAGGIS kan användaren se detaljerad geografisk information. Det finns verktyg och funktioner för att söka information, mäta avstånd och areor, göra utskrifter, skissa, skapa egna lager, importera och exportera filer, göra analyser, mm. Projektets mål är att ta fram ett digitalt, webbaserat, intuitivt, uppdaterat och lättillgängligt utbildningsmaterial/manual för RAGGIS. Manualen ska vara lätt att hitta och söka i för användaren men det ska även vara lätt för systemadministratören att uppdatera enstaka delar utan att behöva uppdatera hela materialet.

8. Market analysis Ash2Phos

Student profile
Economy, focus area Market strategy, Market analysis, Industrial economy (e.g. Stockholm school of Economics/Handelshögskolan, SLU-Agro-Economics, Uppsala Economics education, KTH).

Description
The Swedish circularity company EasyMining (part of the Ragn-Sells Group) brings valuable resources, such as nitrogen and phosphorus back into the loop. Phosphorus is a crucial element for all life forms and every cell of every living organism contains phosphorus. However, it is a limited resource which is primarily extracted from rock phosphate. The global reserves are concentrated in a few countries like Morocco and Western Sahara. The overall goal of this project is to make a market analysis for the Ash2Phos products and possible customers (in English) in Sweden and for Europe (customers outside Europe could also be necessary to map). The analysis should take all steps of the business into account and value propositions. Focus area is to dig deeper to find companies to cooperate with having interesting sustainability strategies and an interest to build a circular brand story.

9. Market analysis project Nitrogen

Student profile
Economy, focus area Market strategy, Market analysis, Industrial economy (e.g. Stockholm school of Economics/Handelshögskolan, SLU-Agro-Economics, Uppsala Economics education, KTH).

Descripton
The Swedish circularity company EasyMining (part of the Ragn-Sells Group) brings valuable resources, such as nitrogen and phosphorus back into the loop. Nitrogen is essential to life and is among the nutrients consumed in the largest quantities in agriculture. However, today's linear flow from fertilizer manufacturing to wastewater treatment plant (WWTP) via food production and human consumption, is not sustainable. Production of nitrogen fertilizers as well as removal of ammonia from waste liquids is connected to energy consumption and release of climate gases. The overall goal of this project is to make a market analysis for Project Nitrogen products and possible customers (in English) in Sweden and for Europe (customers outside Europe could also be necessary to map). The analysis should take all steps of the business into account and value propositions (selling license, selling products, services etc). This project aims at finding customers both up-stream and down-stream interested in Project Nitrogen, as technology and as buyer of the products.