Arbetsmiljö

Vi jobbar aktivt och systematiskt för en säkrare arbetsmiljö.

Safety first broschyr
Ragn-Sells arbetsmiljöorganisation lägger stor vikt vid att riskinventera anläggningar och verksamheter. För att minska negativ fysisk belastning på vår personal genomför vi kontinuerligt utbildningar i ergonomi, både för tjänstemän och för produktionsmedarbetare.       

Det förebyggande arbetet är det viktigaste när det gäller att förhindra arbetsplatsrelaterade olyckor. Safety first är ett ledord som genomsyrar Ragn-Sells interna arbetssätt och omfattar alla medarbetare. Syftet är att alla ska ta ansvar för både sin egen och andras arbetsmiljö. Enkelhet och tydlighet är ledorden och vi lägger stor vikt vid aktiviteter och utbildningar som främjar säkerheten.

För att underlätta säkerhetsarbetet använder vi oss av en app, TRIA, som alla medarbetare kan använda. I appen kan man rapportera risker, tillbud och olycksfall vilket framgångsrikt ökat säkerhetsmedvetenheten.