Organisation

Ragn-Sells erbjuder geografiskt heltäckande service i hela landet. Totalt är vi 1700 medarbetare som tillsammans utgör Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö.

Ragn-Sells i Sverige är indelat i fyra divisioner; Återvinning, Behandling, Industriservice och KommunPartner AB. Varje division är indelad i geografiska marknadsområden för att finnas nära våra kunder och tillhandahålla lokal hjälp och effektiv service. 

Återvinning samlar in avfall från kunder i alla branscher och erbjuder anpassade servicelösningar.

Behandling erbjuder trygga och hållbara lösningar för omhändertagande, sanering och återvinning av kundens avfall. Divisionen ansvarar för Ragn-Sells avfallsanläggningar.

Industriservice erbjuder verksamhetsanpassad industrisanering ute på plats hos kunden.

KommunPartner AB erbjuder entreprenadtjänster inom fastighetsrenhållning och insamling av slam från enskilda anläggningar till kommuner, kommunförbund och kommunala bolag. 
Läs mer på KommunPartners egen hemsida