Coronainformation till medarbetare

Med anledning av situationen med Corona (Covid-19) så bevakar Ragn-Sells läget kontinuerligt och följer de rekommendationer och direktiv från folkhälsomyndigheterna i de länder som ingår i vår koncern. Nedan information har kommunicerats ut till vår personal.

Uppdaterad senast 2020-03-13 kl 18.00

Internationella tjänsteresor
Med omedelbar verkan införs stopp för alla internationella tjänsteresor. Restriktioner kan införas som kan få konsekvenser för den resande, t ex att inte kunna komma hem efter en utlandsresa. Det finns också stor risk att den resande blir smittad och av den anledningen inte får resa hem.

Nationella tjänsteresor
Tillsvidare gäller att endast affärskritiska tjänsteresor får genomföras. För att undvika resor med tåg, flyg, buss och andra kollektiva färdmedel ska möten hållas digitalt.

Privata utlandsresor
Alla medarbetare bör undvika utlandsresor. Den som ändå reser utomlands kan bli tvungen att stanna hemma 2 veckor efter hemkomst, beroende på resmål.  

Beredskapsplan för alla anläggningar/siter
Alla chefer har tagit fram en beredskapsplan för att vara förberedd på hur produktionen ska fungera om många insjuknar/uteblir. Den ska innehålla förebyggande åtgärder för såväl medarbetare på anläggningen och chaufförer som externa besökare och lejdåkare. 

Arbeta hemifrån
För att minimera personliga kontaktytor och smittvägar uppmanas alla chefer att se över vilka medarbetare som kan arbeta hemifrån. Detta för att minimera kontaktytor mellan människor och stoppa smittspridning. 

Interna utbildningar
Alla fysiska interna utbildningar är inställda tillsvidare med vissa undantag gällande nödvändiga certifikatsutbildningar. Digitala utbildningar fortsätter som vanligt. Vår personal får ej delta i fysiska externa seminarier, kurser och konferenser. 

Senast uppdaterad information om virussituationen finns på Krisinformation.se